Welkom op de website van basisschool De Uilenpoort

Fijn dat u ons gevonden heeft. Op deze site is veel informatie over onze school te vinden.

De Uilenpoort is een katholieke school en de bijbehorende waarden en normen zitten besloten in ons dagelijks handelen. We zoeken de dialoog en hebben een open houding naar elkaar als team, naar onze kinderen en ouders. We vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen zich op alle gebieden optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, veilige leeromgeving.

We werken op De Akkerwinde met moderne lesmaterialen binnen het leerstofjaarklassensysteem. Het werken met methodes helpt ons om te voldoen aan de kerndoelen en in een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn toe te werken naar de referentieniveaus.

U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen om onze school. Als u zich gaat oriënteren op een school voor uw kind, kunt u contact opnemen om een rondleiding af te spreken. Tijdens de rondleiding laten we u (en uw kind) de school zien en vertellen en laten we zien hoe ons onderwijs eruit ziet. Tel. Nr.: 013-5079453.

 

Mede namens het team,

Ingrid van Ginneken,

Directeur


Schoolstraat 10

5111 XP Baarle-nassau

013-5079453

info.uilenpoort@nullhetgroenelint.nl