Leerlingvolgsysteem (LOVS)

Wij volgen de vorderingen van onze leerlingen om maatwerk te kunnen leveren.

Om er zeker van te zijn dat het onderwijs op onze school op niveau is, toetsen we de kinderen regelmatig met objectieve landelijk genormeerde toetsen op een aantal gebieden van lezen, begrijpend lezen, taal en rekenen.

Op dit moment zitten we in een overgangsfase in verband met de fusie van twee scholen. In het schooljaar 2021-2022 starten de groepen 3 tot en met 6 met het LVS van Boom. De groepen 7 en 8 worden getoetst met het LVS van hun vorige school; dat wil zeggen dat een deel van de leerlingen CITO LVS krijgt en een ander deel IEP toetsen. Voor deze constructie eis bewust gekozen om te voorkomen dat leerlingen in hun schoolloopbaan drie verschillende toetsen zouden hebben.

In het schooljaar 2022-2023 gebruiken we dn voor de groepen 3 tot en m7 het LVS van Boom en is er voor leerlingen van groep 8 nog de andere constructie. In het scholjaar 2023-2024 gebruikt de gehele school dan het LVS van Boom

 

Het LVS geeft leerkrachten betrouwbare informatie over de vorderingen van leerlingen en de groep als geheel. Verder geeft het LOVS inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op scholen.

Op onze school hanteren wij een uitvoerige toets kalender.

De leerlingen van groep 8 aan de Eindtoets van IEP (voor meer informatie zie: https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets/).

Kwaliteitsbewaking (LVS)

Het leerling-volgsysteem (LVS) voor de cognitieve vaardigheden, ook wel verstandelijke vaardigheden genoemd, is een systeem, dat bestaat uit een procedure van tweemaal per jaar af te nemen toetsen over alle leerjaren. Het toetst kinderen op veel verschillende onderdelen in veel verschillende vakgebieden. Zo worden de vakken rekenen, lezen, taal op verschillende onderdelen getoetst. Het systeem laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. Als een kind bijvoorbeeld een grotere hoeveelheid en een moeilijkere tekst kan lezen na dezelfde periode, kun je constateren dat het kind iets heeft bijgeleerd. Op deze ‘meten is weten’ wijze kunnen we de groei van individuele leerlingen zien.  

We nemen de volgende LVS toetsen af:

  • Spelling (groep 3-8)
  • Begrijpend lezen (eind groep 3 en groep 4-8)
  • Rekenen/wiskunde (groep 3-8)
  • Drie-minutentest (groep 3-8)
  • AVI-lezen
  • IEP Eindtoets (groep 8)
Terug

Schoolstraat 8-10

5111 XP Baarle-nassau

013-5079453

info.uilenpoort@nullhetgroenelint.nl