Kinderen en hun gezondheid

Kinderen en hun gezondheid. 

GGD 
Bij de aanvang van de basisschoolperiode wordt de zorg voor het kind van het consultatiebureau overgenomen door de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ). Aan de Uilenpoort is een team van de GGD verbonden bestaande uit een jeugdarts en jeugdverpleegkundige. 

Het team wordt verder ondersteund door een jeugdpsycholoog en voorlichters van de afdeling Gezondheidsbevordering. 

De GGD-medewerkers zetten zich in voor een gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd. Zij doen dit door het actief opsporen van gezondheidsrisico’s en het uitvoeren van programma’s en activiteiten die de gezondheid van de jeugd bevorderen en beschermen. 

Een greep uit de activiteiten die de GGD uitvoert: 

-        Gezondheidsonderzoek van groep 2 door de jeugd-verpleegkundige. 

-        Onderzoek door jeugdverpleegkundige in groep 7. 

Hoofdluis
Hoofdluis hebben is beslist geen drama en u hoeft uzelf geen verwijten te maken als uw kind hoofdluis heeft opgelopen. Het krijgen van hoofdluis heeft helemaal niets te maken met lichamelijke hygiëne: hoofdluis komt niet alleen voor op vuile, ongewassen hoofden, maar juist op schone haren. Hoofdluis is betrekkelijk onschadelijk. Het geeft alleen veel jeuk en door krabben kunnen er infecties ontstaan. 

Constateert u hoofdluis bij uw kind, waarschuw dan de school. 

Op woensdag na elke vakantie worden de kinderen door ouders die de luizencommissie vormen gecontroleerd. 

Wordt bij zo’n controle hoofdluis geconstateerd, dan worden de ouders daarvan in kennis gesteld. Het spreekt vanzelf, dat wij verwachten dat er dan maatregelen genomen worden. 

Op de webstie van het RIVM kunt u informatie vinden:  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 

Medicijngebruik en ‘medisch’ handelen van leerkrachten
Het kan gebeuren dat kinderen onder schooltijd medicijnen moeten innemen. Ook moeten er soms onder schooltijd controles uitgevoerd worden of andere ‘medische’ handelingen worden verricht die met ziekte of medicijngebruik te maken hebben. 

Voor alle zaken die met het bovenstaande te maken hebben heeft Het Groene Lint een  Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen vastgesteld. 

Twee hoofdzaken hieruit zijn dat er nooit medicijnen, dus ook geen pijnstiller, aan een kind zal worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van een van de ouders. Voor bepaalde handelingen is een bekwaamheidsverklaring vereist. Zonder deze verklaring kan en zal de school bepaalde handelingen niet verrichten. Verder kan van de school nooit worden geëist dat bepaalde ‘medische’ handelingen uitgevoerd dienen te worden. 

Belangrijk is een goede afstemming tussen ouders en school waar het gaat om chronische ziekte van het kind. Daarin moeten verwachtingen en mogelijkheden helder worden besproken. 

 

Terug

Schoolstraat 8-10

5111 XP Baarle-nassau

013-5079453

info.uilenpoort@nullhetgroenelint.nl