Ondersteuningsteam (OT)

Intern Ondersteuningsteam (IOT) 
Binnen school hebben we een intern ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit leerkracht M(RT) = Motorische Remedial Teaching, leerkracht met expertise Sociaal Emotionele ontwikkeling en de intern begeleider. Ongeveer 1 keer in de vier weken komt dit team bij elkaar om op vraag van de leerkracht een casus te bespreken.  

 Extern Ondersteuningsteam (EOT) 
Het kan voorkomen dat u of wij behoefte hebben aan speciale hulp om problemen bij een kind te kunnen begeleiden. Wij hebben binnen onze school een extern ondersteuningsteam dat op afroep bij elkaar komt . De leden van het OT hebben een adviserende rol m.b.t. het opstellen van begeleidingsadviezen voor leerlingen en de ontwikkeling van de zorg binnen de school. De samenstelling van dit team is afhankelijk van de gestelde hulp vraag. 

Dit team bestaat uit onze intern begeleider, een begeleider vanuit het Centraal Ondersteunings Team van het Samenwerkingsverband Breda,  een jeugd professional van het Dorpsteam, een GGD-jeugdarts of verpleegkundige of de  leerplichtambtenaar van de gemeente.  

Onderwijsadvies 
Het kan ook voorkomen dat een probleem zo groot is, dat we behoefte hebben aan extra ondersteuning of een aanvullend onderzoek. In zo’n geval kunnen we in overleg met ouders, verzorgers, een beroep doen op specialisten binnen het samenwerkingsverband of van extern onderwijsadviesbureau. 

Met uw toestemming wordt een leerling geobserveerd. Het onderzoek wordt met u doorgesproken en samen gaan we bekijken welke maatregelen nodig zijn om uw kind optimaal te kunnen begeleiden. 

Terug

Schoolstraat 8-10

5111 XP Baarle-nassau

013-5079453

info.uilenpoort@nullhetgroenelint.nl