Leerlingvolgsysteem (LVS)

Wij volgen de vorderingen van onze leerlingen om maatwerk te kunnen leveren. Om er zeker van te zijn dat het onderwijs op onze school op niveau is, toetsen we de kinderen regelmatig met objectieve landelijk genormeerde toetsen op een aantal gebieden van ...

Lees verder

Passend Onderwijs

Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met een groot aantal andere schoolbesturen in de regio samen. Voor onze school is dit het Regionaal Samenwerkingsverband Breda (https://www.rsvbreda.nl/). Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbestu...

Lees verder

Partners in leerlingenzorg

DorpsteamOpvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Het is heel normaal dat je tegen een vraag of een probleem aanloopt waar je zelf even niet uitkomt. Of dat er iets is dat je graag met iemand wil bespreken. Dan is informatie of ondersteuning w...

Lees verder

Kinderen en hun gezondheid

Kinderen en hun gezondheid.  GGD Bij de aanvang van de basisschoolperiode wordt de zorg voor het kind van het consultatiebureau overgenomen door de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ). Aan de Uilenpoort is een team van de GGD verbonden bes...

Lees verder

Ondersteuningsteam (OT)

Intern Ondersteuningsteam (IOT) Binnen school hebben we een intern ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit leerkracht M(RT) = Motorische Remedial Teaching, leerkracht met expertise Sociaal Emotionele ontwikkeling en de intern begeleider. Ongeveer 1 ...

Lees verder

Zorg door externen

Leerlingenzorg door externen In toenemende mate zien we dat ouder(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren.Het bevoegd gezag van Het Groene Lint staat in beginsel afwijzend ...

Lees verder

Schoolstraat 8-10

5111 XP Baarle-nassau

013-5079453

info.uilenpoort@nullhetgroenelint.nl